Ośrodek Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej

Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej wychodzi naprzeciw problemom sektora B+R Regionu i kraju, włączając się w realizację założeń strategii rozwojowych państwa, województwa i miasta. Podstawowe korzyści wynikające z powstania ośrodka polegają na stworzeniu platformy umożliwiającej zaawansowane badania eksperymentalne, jak również prowadzenie badań na „pograniczu” nauk biologicznych, medycyny i technologii.

2017-04-25Konkurs na projekty badawcze
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej ogłasza konkurs na projekty badawcze dla studentów i doktorantów obu Uczelni. ...[więcej]
więcej
więcej

Loga

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies