Ośrodek Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej

Projekty

"Wpływ drenażu przepływowego jamy otrzewnowej roztworem kwasu podchlorawego/ podchlorynu  i innych środków antyseptycznych na modulację odpowiedzi zapalnej w przebiegu rozlanego kałowego zapalenia otrzewnej – badanie eksperymentalne w oparciu o model zwierzęcy.”

Kierownik projektu: Maciej Wierdak

Katedra Fizjologii UJCM/ II Katedra Chirurgii Ogólnej (2016)

 

„Określenie roli witaminy D3 w regulacji funkcji macicy świni -nowy model w badaniach fizjologii i patologii macicy.”

Kierownik projektu: dr Małgorzata Grzesiak

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt  (20016)

 

"Badania nad udoskonaleniem technik rozrodu wspomaganego dzikich kotowatych”.

Kierownik projektu: dr n. wet. Natalia Mikołajewska,

wykonawcy: mgr inż. Klaudia Nalik, Kinga Fic

Finansowanie - budżet OMEiI.

 

„      "Wpływ kwasu dokozaheksanowego na rozwój układu odpornościowego cieląt”

Kierownik projektu: lek. wet. Łukasz Korytkowski

Katedra Żywienia Zwierząt, UR (2015)

 

"Wpływ komórek ziarnistych na dojrzewanie i zapłodnienie komórek

jajowych kota domowego w warunkach pozaustrojowych".

Kierownik projektu: dr n. wet. Natalia Mikołajewska,

wykonawcy: mgr Arlena Adamaszek (praca magisterska)

Magistrantki: Anna Filipczyk Katarzyna Frankowska

Finansowanie - grant badawczy EVSSAR (http://www.evssar.org/)

 

"Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego w modelu zwierzęcym

doświadczalnej astmy alergicznej"

      Kierownik projektu: A. Konior,

      Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, UJ CM

      Finansowanie: NCN Sonata

 

" Identyfikacja rodzajowa i gatunkowa bakterii pochwy suk w różnych fazach cyklu rujowego oraz wpływ wyizolowanych bakterii z rodzaju Lactobacillus na redukcję czynników etiologicznych powodujących stany zapalne dróg rodnych suk w okresie rozrodczym"

Kierownik projektu: N. Witka (studentka UCMW).

       Opiekun naukowy: dr hab. M. Strus

       Zakład Mikrobiologii CM. (2015)

 

 

Loga

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies