Ośrodek Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej

Współpraca

 

Zapraszamy instytucje naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe do tworzenia projektów na rzecz pozyskania grantów naukowych w zakresie prowadzenia badań w dziedzinie medycyny interdyscyplinarnej.

 

 

Loga

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies