Ośrodek Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej

Zwierzętarnia

Pawilony przeznaczone do utrzymania konwencjonalnego zwierząt doświadczalnych,

Indywidualne stanowiska dla zwierząt:
Chlewnia - 14 stanowisk dla świń
Królikarnia - klatki przeznaczone dla 30 królików
Gryzoniarnia - klatki przeznaczone dla 50 szczurów

Pełen system wentylacji mechanicznej. Możliwość regulacji temperatury, oświetlania, wilgotności.

Loga

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies